Regulamin sklepu BezpieczneDziecko

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.BezpieczneDziecko.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę INFORD. INFORD jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 691-205-05-45. Siedziba firmy znajduje się w:

55-050 Sobótka

Sulistrowice, ul. Krótka 1

3. Dane do korespondencji:

INFORD - Łukasz Ordecha

55-050 Sobótka

Sulistrowice, ul. Krótka 1

tel. 71 725-95-11

kom. 602-445-639

email: sklep@BezpieczneDziecko.eu


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.BezpieczneDziecko.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka a następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
Aby obserwować status realizacji zamówienia konieczne będzie założenie konta użytkownika, .

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu który umożliwi potwierdzenie złożonego zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:30, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Standardowy czas realizacji to od 2 do 14 dni roboczych.

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.Sklep.BezpieczneDziecko.eu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

5. Firma INFORD wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie podać dane firmy wraz z NIP.

6. Firma INFORD prowadzi sprzedaż wysyłkową. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu z obsługą sklepu.

7. Dostawa zakupionych towarów odbywa się zgodnie z aktualnym opisem danego produktu w sklepie.

8. Klient po dokonaniu transakcji otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.

9. Wysyłki towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszty wysyłki określone są w sklepie podczas składania zamówienia.

10. Dodatkowych informacji Klient może uzyskać kontaktując się z obsługą sklepu pod numerem telefonu (71)725-95-11 lub 602-445-639.

III. Płatność

1. Możliwe formy płatności to: przedpłata na konto bankowe: 85 1870 1045 2078 1267 0491 0001, szybkie płatności DotPay lub
lub płatność przy odbiorze towaru.

2. Formę płatności wybiera Klient. Przy wyborze formy „przedpłata na konto” zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest jako Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  - świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

V. Reklamacje

1. W przypadku gdy towar okaże się niekompletny, wadliwy, uszkodzony Klient ma prawo zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej złożyć reklamację Informację dotyczącą reklamacji należy wysłać na adres email: sklep@BezpieczneDziecko.eu. Po otrzymaniu takiej informacji obsługa sklepu internetowego www.sklep.BepzieczneDziecko.eu zrealizuje proces reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym także Klienta który jest Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami określonymi w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.


Załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu.